Home

Meningsverschillen

Meningsverschillen zijn van alle tijden. Ze lijken onlosmakelijk met ons bestaan verbonden. Meningsverschillen vormen vaak aanleiding tot discussie. En discussies kunnen leiden tot verandering, verbetering, begrip en kennis. Meningsverschillen zijn dus aanjagers van verandering en innovatie. Ze maken de wereld om ons heen ook interessant en levendig. Goed dat we het niet altijd klakkeloos over alles eens zijn.

 

Conflicten
Meningsverschillen kunnen ook ontaarden in conflicten. Veel mediators zoeken de reden daarvan in de vorm van communicatie en de diepere emoties van de betrokkenen. En daar gaan ze dan op in. Daar zit wat in als het een burenruzie betreft over een heg of pad. Maar de kans is groot dat het bij zakelijke conflicten waar het uiteindelijk over geld en belangen gaat niet klopt. Dan wekt deze aanpak irritatie op en geen enkel resultaat. Ik heb dat meer dan eens ervaren.

Digitaliseren
Zakelijke meningsverschillen gaan over de verdeling van schaarse goederen. Ze hebben weinig met communicatie en emoties te maken maar met geld, macht of spullen.  En die zijn vaak niet op te delen in stukjes.En dan kan het soms heel erg moeilijk worden om elkaar te vinden of een compromis te bereiken. En dan resteren: 

  • Winnaar of verliezer?
  • Wij of zij?
  • Wel of niet?
  • Ja of nee?
  • Goed of slecht?
  • Erop of eronder?
  • Juist of onjuist?
  • Zwart of wit?

Geleidelijk aan verliezen de partijen alle mogelijkheden daartussen uit het oog. Hun denken digitaliseert.  Maar dat levert geen resultaat waar iedereen blij van wordt. Zo gaat het soms. Zit u in een dergelijke situatie?  Dan is het tijd voor friskijken, dwarsdenken en hervoelen.

Doorbreek de status quo

dreamstime xs 33364308 Small

Stop met digitaliseren. Verbreed het speelveld en betrek een buitenstaander. Iemand met een frisse kijk op zaken en gericht op de toekomst. Ik help u  met plezier bij het vinden van een analoge oplossing. Dat is mijn vak. Ik ken het klap
pen van de zweep. Zeker als het om zakelijke kwesties gaat.

Ik ben door schade en schande wijzer geworden. Als ondernemer en als scherprechter in de beoordeling van subsidieaanvragen in de glazen toren van de overheid. Mijn studie heeft me gevormd als exact denkende, wiskundig onderlegde bedrijfseconoom. Door extra scholing heb ik me vaardigheden eigen gemaakt om effectief te onderhandelen. En om op de juiste momenten de juiste vragen te stellen. Herkennen wanneer iemand vanuit een bepaald gezichtspunt redeneert en dit ter discussie te stellen. Een andere visie op het gebeuren bovel tafel te krijgen. Dat is de manier om uit zakelijke geschillen te komen. Geen NLP of psychotherapie. In alles wat iedere betrokkene stelt zit een grond van waarheid. En een voor- en achterzijde. Ieder voordeel heeft ook zijn nadeel.  

Overigens werkt mijn aanpak ook prima bij burenruzies en bij echtscheidingen. Maar verwacht geen therapeut aan te treffen. Dan ben ik niet en wil ik ook niet zijn. Maar ik kan u wel helpen om anders tegen uw situatie aan te kijken en op andere gedachten te brengen. Maar ik zeg het u er voorbaat bij. Dat kan soms confronterend zijn. Maar dat is geen wetmatigheid. Ik zorg voor de juiste sfeer en een zodanige omgeving dat wat we bespreken absoluut vertrouwelijk blijft.      

Friskijken

frisdenkenBekijk de zaken eens vanuit een heel andere hoek. Vergeet tijdelijk alle oude gezichtspunten en overwegingen. Begin opnieuw. Maak een frisse start. Het klinkt wel simpel, maar dat is het niet. Want je manier om tegen zaken aan te kijken is gevormd door allerlei gebeurtenissen en daarmee een onbewuste manier van doen geworden.

Einstein
Hij heeft er eens iets van gezegd en dat is een befaamde quote geworden. Maar helaas wist hij niet uit te leggen hoe je het moet doen. Dat kan je zelf uitvinden. Maar het gaat een stuk sneller wanneer iemand je op weg helpt. En zeker wanneer je bent geconfronteerd met iets waar je geen oplossing meer voor ziet. Maar die zou je wel  graag vinden. En snel.

 

Dwarsdenken

dwarsdenkenEen alternatieve benaming voor omdenken. Voor het geval u het wilt googelen. Het ligt in het verlengde van friskijken. Friskijken is meer een instelling om eens helemaal opnieuw tegen iets aan te gaan kijken. Zonder de ballast van het verleden mee te nemen. Dwarsdenken is een manier van denken. Het is mogelijk om onfris te dwarsdenken. En dat schiet ook niet op.

Een stap verder
Dwarsdenken volgt op  friskijken. Hiermee stel je je eigen manier van denken ter discussie. Ieder mens heeft onbewust een bepaald patroon van denken ontwikkeld. Voor bepaalde mensen is het heel belangrijk dat een redenering volstrekt logisch in elkaar moet zitten. En in een bepaalde volgorde.

Hervoelen

hervoelen

Op je gevoel afgaan is niet slecht. Sterker nog. U hebt het echt niet voor niets!  Als een stemmetje in uw hoofd iets tegen u zegt dan heeft dat een reden. Doe er wat mee! 

Doorlopend allerlei stemmetjes?
Hoort u doorlopend allerlei stemmetje's en heeft u daar last van dan is het misschien beter om eens met een arts te gaan praten. Maar die zal u ook zeggen dat we allemaal wel een paar stemmetjes in ons hoofd hebben. Hij of zij ook! En dat daar niets mis mee is.

Geweten
Sommige mensen noemen die stemmetjes 'geweten' of 'fatsoen'. Anderen menen dat ze van gene zijde komen. Ik weet niet waar die stemmetjes vandaan komen en ik vind dat eigenlijk ook niet zo belangrijk.

Ping
Sommige zeer succesvolle zakenmensen vertelden me dat ze soms de ping van de kassa konden horen. Als ze dat 'door kregen' was iets goed en gingen ze erop in. Iets om mee te nemen voor de NLP goeroes! Ook omdat deze ping ping doorgaans enorm goed kunnen waarderen.